Skip to main content

Privacy Statement Boonenbakker

Inleiding

Boonenbakker neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij
verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw
rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy
Statement aandachtig door te nemen.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@boonenbakker.nl

Wie is Boonenbakker?

Boonenbakker is de besloten vennootschap Boonenbakker B.V. kantoorhoudende te (3281 NJ)
Numansdorp aan Einsteinstraat 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24494253.
Boonenbakker is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boonenbakker de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Boonenbakker jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Boonenbakker persoonsgegevens van
jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Boonenbakker voor dat specifieke doel
gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door Boonenbakker worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres,
telefoonnummer, betalingsgegevens

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestellingnummer, inhoud van de
klacht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie

Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, BTW nummer, klantnummer, telefoonnummer,
e-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, gebruikers ID,
telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Boonenbakker heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Boonenbakker over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot
inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van
een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen
bij Boonenbakker, je kunt verzoeken dat Boonenbakker je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult,
verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Boonenbakker te verzoeken de verwerking van
je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Boonenbakker of een
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Boonenbakker te verkrijgen. Boonenbakker zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere
aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
verkregen is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen
gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Boonenbakker je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Boonenbakker

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@boonenbakker.nl. Boonenbakker zal je verzoek zo snel
mogelijk inwilligen, in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Boonenbakker een dergelijk
verzoek heeft ontvangen. Indien Boonenbakker je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord
aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de overeenkomst tussen jou en Boonenbakker.
Het kan zijn dat Boonenbakker verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigen.